TRAINING EFFECTIEVE LEERSTRATEGIEËN EN MINDSET

Effectieve Leerstrategieën

Leerlingen die heel hard leren voor een toets, maar dan toch een onvoldoende halen. Ook jij kent deze leerlingen vast. Ze doen hun best, besteden veel tijd aan het leren voor een toets, maar het resultaat valt tegen. De oorzaak hiervan zit vaak in de leerstrategieën die ze gebruiken. Leerstrategieën die volgens wetenschappelijk onderzoek minder goed werken. Effectieve leerstrategieën daarentegen zijn actieve manieren om met de leerstof bezig te zijn zodat je die makkelijker kunt oproepen en beter en langer kunt onthouden.

Waarom kun jij je markeerstift beter weggooien als je écht iets wil leren?

Mindset

Mindset is de overtuiging die je hebt over intelligentie en kwaliteiten. Je kan een statische- of groei mindset hebben. Welke mindset je hebt heeft gevolgen voor je gedrag in het leerproces. Hoe je leert, je inzet en prestaties, het omgaan met kritiek en het aangaan van uitdagingen.   

Welke mindset heb jij?’

Wat leer je in de training?

4YoungTalent heeft een interactieve training ontwikkeld over deze effectieve leerstrategieën en mindset. Tijdens deze training krijgen de leerlingen leerstrategieën aangereikt die ze kunnen inzetten tijdens het leren. De leerstof wordt zo verwerkt dat ze die makkelijker kunnen oproepen en beter en langer zullen onthouden. Ook krijgen ze inzicht in hun mindset. Wat voor consequenties deze heeft voor hun leergedrag en hoe ze deze kunnen ombuigen van een vaste naar een groeimindset.

De training is zorgvuldig samengesteld op basis van onze jarenlange ervaring in de (studie)begeleiding van kinderen en wetenschappelijk onderbouwde interventies o.a. vanuit de cognitieve psychologie.

Onderwerpen

  • Effectieve Leerstrategieën
  • Statische of Groeimindset
  • Hoe werkt je brein?
  • Motivatie en gewoontes
  • Mythes

Doelstelling

Bijbrengen van effectieve leerstrategieën en de positieve invloed van een groeimindset op leren zodat leerlingen weten hoe ze het leren bewust kunnen aanpakken.

Leren Leren interventies hebben steevast een positief effect op de leerwinst van leerlingen. Ze verkleinen de kans op leervertraging en leerachterstanden. Lees er meer over op de website van het Nationaal Onderwijs Programma.

Interactieve werkvormen

We gebruiken vooral interactieve en didactisch onderbouwde werkvormen, zoals stellingen, testen, filmpjes en beelden.

Kunnen mensen multitasken?’

Maatwerk

In overleg met schoolbesturen of -directies en leerkrachten en instellingen die het onderwijs een warm hart toedragen kunnen wij zowel een train de trainer-, als training voor leerlingen volledig op maat samenstellen.

Meer weten? Neem contact op met Wendy Portier op 06 81 70 51 52 of mail wendy@4youngtalent.nl