FILOSOFIE

Vaak wordt er in onze samenleving gestuurd op dingen die niet goed gaan. 4Young Talent focust liever op succeservaringen. Talentdenken noemen we dat. De meeste jongeren hebben meer talenten dan ze denken. Na schooltijd stimuleert 4YoungTalent jongens en meiden om zich te ontplooien en hun capaciteiten te benutten. 4YoungTalent werkt in kleine groepjes (max. 8 personen) om zo persoonlijke aandacht te garanderen.

De kracht van verbinden

Samenwerken en gebruikmaken van elkaars talenten: dat is de toekomst. In een complexe wereld kun je niet alles alleen. Verbinden is het sleutelwoord om de kwaliteit te leveren die past bij deze moderne tijd. Ook voor 4YoungTalent. Met het oog op talentontwikkeling zoeken we verbinding tussen tieners, ouders(s)/verzorger(s) en de school. Daarbij werken we nauw samen met andere professionals. Denk aan coaches, (ortho)pedagogen en remedial teachers in de regio. 4YoungTalent geeft talent de ruimte. Bij de selectie van onze partners letten we vooral op passie, specifieke kwaliteiten en de kans op kruisbestuiving. Door samen te werken, zijn we in staat om de juiste kwaliteit te leveren.

Wat doe je met je talent?

Zonder diploma slinken je kansen op de arbeidsmarkt. Talent alleen is niet voldoende meer. De vraag is: wat doe je met je talent? Ben je bereid om je zelf 100% in te zetten? Als je volmondig ‘Ja’ zegt, willen de professionals van 4YoungTalent je graag vooruit helpen. Samen verleggen we grenzen. En zorgen we ervoor dat je doelen stelt en bereikt. Passie is daarvoor een goede graadmeter. Als je voor je passie kiest, kies je vaak ook voor je talent.

‘We kunnen niet van alle jongeren dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren!’

Meer weten over ons of samenwerken? Neem contact met ons op.