FILOSOFIE

Nog vaak wordt er in onze samenleving gestuurd op dingen die niet goed gaan. 4Young Talent focust liever op wat goed gaat en waar de kwaliteiten van mensen liggen. Talentdenken noemen we dat, één van de pijlers van de positieve psychologie. Door op een positieve manier naar eigenschappen van leerlingen te kijken kan meer oog komen voor oplossingen en kansen die hun optimaal functioneren en welbevinden verhogen. De meeste jongeren hebben meer talenten dan ze denken. Na schooltijd stimuleert 4YoungTalent jongens en meiden om zich te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen en veerkracht te vergroten. 4YoungTalent werkt in kleine groepjes (max. 6 personen) of op individuele basis om zo persoonlijke aandacht te garanderen.

De kracht van verbinden

Samenwerken en gebruikmaken van elkaars talenten: dat is de toekomst. In een complexe wereld kun je niet alles alleen. Verbinden is het sleutelwoord om de kwaliteit te leveren die past bij deze moderne tijd. Ook voor 4YoungTalent. Met het oog op talentontwikkeling zoeken we verbinding tussen tieners, ouders(s)/verzorger(s) en de school. Daarbij werken we nauw samen met andere professionals. Denk aan coaches, (ortho)pedagogen en remedial teachers in de regio. 4YoungTalent geeft talent de ruimte. Bij de selectie van onze partners letten we vooral op passie, specifieke kwaliteiten en de kans op kruisbestuiving. Door samen te werken, zijn we in staat om de juiste kwaliteit te leveren.

Wat doe je met je talent?

Talent alleen is niet voldoende. De vraag is: wat doe je met je talent? Ben je bereid om je zelf 100% in te zetten? Ben je nieuwsgierig naar de strategieën die je kunt gebruiken om effectief te leren? Als je volmondig ‘Ja’ zegt, willen de professionals van 4YoungTalent je graag vooruit helpen. Samen verleggen we grenzen. En zorgen we ervoor dat je doelen stelt en bereikt.

‘We kunnen niet van alle jongeren dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren!’

Meer weten over ons of samenwerken? Neem contact met ons op.