Bijles voor het voortgezet onderwijs

 

Extra ondersteuning

Heeft je zoon of dochter problemen met één of meerdere vakken? Of kost de voorbereiding op toetsen extra veel moeite? Tijdens de bijlessen van 4YoungTalent werkt je kind opgelopen achterstanden weg en spijkert het kennis bij. Onze aanpak gaat een stap verder dan de vakinhoudelijke ondersteuning alleen. Samen werken we ook intensief aan zaken als werkhouding, plannen en de juiste leermethode. Zo groeit het zelfvertrouwen, wat vaak resulteert in betere cijfers.

 

Individuele trajecten

4YoungTalent stippelt een individueel traject voor je zoon of dochter uit. Doel is gewoon overgaan of een diploma halen dat past bij het niveau. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de capaciteiten en persoonlijke wensen van je kind. Gedurende de afgesproken periode volgt hij of zij minimaal één bijles per week. Afspraken en vorderingen houden we bij in ons talentenvolgsysteem. Periodiek vindt er een evaluatie plaats.

 

Bijles i.c.m. studiebegeleiding

Bijles is alleen effectief als je zoon/dochter thuis daadwerkelijk aan de slag gaat met de stof die is behandeld tijdens de bijles. Helaas merken we dat dit niet altijd gebeurt. Daarom bieden we de mogelijkheid om direct na de bijles bij ons een uur met de stof aan de slag te gaan. Dit met als doel dat de stof beter beklijft.

 

Meer informatie of inschrijven?

Je kind inschrijven voor bijles voor het voortgezet onderwijs?

• Klik hier voor contact met 4YoungTalent

• Reserveer alvast een plek met het voorinschrijfformulier