Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)

Een goede dienstverlening valt of staat vaak met een goede communicatie. 4YoungTalent hecht daarom veel waarde aan een goed contact met ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

 

Onze begeleiding start met een intakegesprek: zowel met jou als met je kind. Tijdens dit gesprek kijken we waar de kracht van je kind zit én welke vaardigheden aandacht nodig hebben. Samen stippelen we een effectieve route voor (individuele) begeleiding uit. Vanzelfsprekend is jouw stem daarbij belangrijk. Jij kent je kind immers het best.

 

Tussentijds vinden er voortgangs- en evaluatiegesprekken plaats. Omdat de kwaliteit en het belang van het kind bij ons centraal staat, brengen we hiervoor geen extra kosten in rekening. Daarnaast staan we altijd open voor nieuwe ideeën en suggesties.

Via een talentenvolgsysteem blijf je op de hoogte van afspraken en vorderingen. 4 YoungTalent werkt volgens de kwaliteitscriteria van de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSI).

 

Wisselwerking met school

4YoungTalent streeft naar een optimale wisselwerking met school. In overleg met
ouder(s)/verzorger(s) onderhouden we contact met de (vak-)leerkracht van de school. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de leerling en de gebieden die meer aandacht nodig hebben. En zo creëren we meerwaarde voor leerling én school.

 

Medewerkers: jonge talenten voor jonge talenten

4YoungTalent geeft jonge talenten in de regio een kans zich op niveau te ontwikkelen. Voor studiebegeleiding en bijles maken wij vaak gebruik van studenten (hbo/wo) of net afgestudeerden. Zo ontstaat een persoonlijke manier om leerlingen te begeleiden. De drempel om vragen te stellen is lager, kennis van de leerstof is nog ‘fris’ en leerlingen zien met eigen ogen hoe serieus ‘oudere’ talenten met hun toekomst bezig zijn.

 

Vanzelfsprekend krijgen studenten en net afgestudeerden een goede begeleiding en ondersteuning van ervaren krachten met kennis van zaken. Zo waarborgen we samen de kwaliteit.