TALENTONTWIKKELING

Succeservaringen als invalshoek

Soms heeft je zoon of dochter baat bij individuele begeleiding of coaching. Het zit er wel in, maar op school komt het er niet uit. Scholen en organisaties leggen vaak de nadruk op zaken die niet goed gaan. 4YoungTalent richt zich liever op succeservaringen. ‘Talentdenken’ loopt als een rode draad door onze werkwijze. Met meer zelfvertrouwen neemt bijvoorbeeld de faalangst van je kind af. En groeit de zin om ook te werken aan de zwakke plekken.

Oog voor het leerproces

Personal Studycoaching van 4YoungTalent heeft meer om het lijf dan samen huiswerk maken en elkaar overhoren. We hebben ook oog voor het leerproces zelf. Samen werken we intensief aan werkhouding, motivatie, plannen en ‘leren leren’. Doel is om je zoon of dochter bewust te maken van eigen talenten en capaciteiten. Als het plezier in leren terugkeert, volgen de goede resultaten vaak vanzelf.

Individuele trajecten

4YoungTalent stippelt een individueel traject voor je zoon of dochter uit. Doel is gewoon overgaan of een diploma halen dat past bij het niveau. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de capaciteiten en persoonlijke wensen van je kind. Gedurende de afgesproken periode is er minimaal één contactmoment per 2 weken. Afspraken en vorderingen houden we bij in ons talentenvolgsysteem. Periodiek vindt er een evaluatie plaats.

Meer informatie of inschrijven?

Heeft je kind individuele begeleiding nodig?