ZOMERSCHOOL BASISONDERWIJS

VakantieCampus Basisschool

Iedereen startklaar het nieuwe schooljaar in!

Uit onderzoek blijkt dat langere tijd niet naar school gaan, een negatieve invloed kan hebben op kennis en vaardigheden. Dit fenomeen wordt ook wel de ‘summer learning loss’ oftewel zomerdip genoemd. Daarbij heeft u als school door het coronavirus de afgelopen periode langere tijd uw deuren moeten sluiten​. Hierdoor zijn mogelijk leerachterstanden opgelopen of is kansenongelijkheid versterkt. 

Subsidie voor zomerschool

Uit onderzoek blijkt dat zomerscholen effectief kunnen zijn voor het repareren van achterstanden. Het Ministerie van OC&W stelt subsidie beschikbaar voor scholen om de leerachterstanden die mogelijk zijn ontstaan komende zomer in te lopen via een zomerschool.

VakantieCampus 4YT

4YoungTalent heeft een zomerschool speciaal voor basisschoolleerlingen ontwikkeld: de VakantieCampus. Onze VakantieCampus is erop gericht om kinderen binnen korte tijd op weg te helpen. ​

De vakantiecampus van 4YT is bij uitstek geschikt om in te zetten voor het inlopen van leer- en ontwikkelachterstanden. We ontzorgen hierbij de school en ouders en gaan actief aan de slag om de achterstanden in te lopen. ​​

Dit doen we door de kinderen allereerst een heel toffe tijd te bieden. Want je leert alleen als je het naar je zin hebt! Met daarbij een gericht aanbod op zowel cognitieve als sociaal-emotionele aspecten én studievaardigheden. 

Onze aanpak

 • Kinderen groep 3 t/m 8
 • 5 dagen in de week
 • van 08.30 tot 14.00 uur
 • maximaal 15 kinderen in één groep
 • groepjes voor onder-, midden- en bovenbouw
 • week 1, 5 en 6 in de zomervakantie
 • inschrijven voor minimaal 2 weken

Begeleiding van begin tot eind

We begeleiden en volgen de kinderen van begin tot eind. We doen dit in verschillende stappen:

1. Intake met school / leerkracht: waar staat het kind en wat zijn de leerdoelen?
2. Warme overdracht van leerkracht naar 4YT
3. Aanmaak van een portfolio per kind en instroom in het programma
4. Tussentijdse voortgang
5. Evaluatie en warme overdacht 4YT naar leerkracht

Onze vakantiecampus in het kort:​

 • Volledig gesubsidieerd en gericht aanbod voor uw leerlingen​
 • Inlopen van leerachterstanden​
 • Bekwame, betrokken en gemotiveerde begeleiding van uw leerlingen​
 • Ontwikkeling in taal, rekenen en/of andere vakken​
 • Versterking van sociaal-emotionele vaardigheden én studievaardigheden​
 • Frisse start van uw leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar

Meer informatie?

Het eerste termijn voor subsidie-aanvraag voor gebruik van de VakantieCampus in de zomervakantie is verstreken.

Om gebruik te kunnen maken van onze VakantieCampus in het schooljaar 2020/2021 dient de subsidie-aanvraag ingediend te zijn tussen 18 augustus – 15 september 2020. Deze subsidie-aanvraag kan gedaan worden door uw schoolbestuur bij het ministerie van OC&W. Mocht u hier vragen over hebben, kunnen wij u hierover uitgebreid adviseren.

Wilt u meer weten over onze VakantieCampus en wat wij kunnen betekenen in de leerachterstanden van uw leerlingen?​ Neem dan gerust contact op met Isabelle Schouten via 06 – 20 96 40 78  of isabelle@4youngtalent.nl