VAKANTIESCHOOL BASISONDERWIJS

Was mijn schoolvakantie altijd maar zo leuk!

Als school heeft u door het coronavirus het afgelopen jaar langere tijd uw deuren moeten sluiten​. Hierdoor zijn mogelijk leerachterstanden opgelopen of is kansenongelijkheid versterkt. 

Subsidie voor vakantieschool

Uit onderzoek blijkt dat vakantiescholen effectief kunnen zijn voor het repareren van achterstanden. Het Ministerie van OC&W stelt subsidie beschikbaar voor scholen om de leerachterstanden die mogelijk zijn ontstaan in te lopen via een vakantieschool.

VakantieCampus 4YT

4YoungTalent heeft een vakantieschool speciaal voor basisschoolleerlingen ontwikkeld: de VakantieCampus. Onze VakantieCampus is erop gericht om kinderen binnen korte tijd op weg te helpen. ​

De VakantieCampus van 4YT is bij uitstek geschikt om in te zetten voor het inlopen van leer- en ontwikkelachterstanden. We ontzorgen hierbij de school en ouders en gaan actief aan de slag om de achterstanden in te lopen. ​​

Dit doen we door de kinderen allereerst een heel toffe tijd te bieden. Want je leert alleen als je het naar je zin hebt! Met daarbij een gericht aanbod op zowel cognitieve als sociaal-emotionele aspecten én studievaardigheden.

>> Foto-impressie VakantieCampus zomer 2020

Onze aanpak

 • Kinderen groep 3 t/m 8
 • zomervakantie: 5 dagen in de week
 • van 08.30 tot 14.00 uur
 • maximaal 15 kinderen in één groep
 • groepjes voor onder-, midden- en bovenbouw
 • deelname is voor een week

Begeleiding van begin tot eind

We begeleiden en volgen de kinderen van begin tot eind. We doen dit in verschillende stappen:

1. Intake met school / leerkracht: waar staat het kind en wat zijn de leerdoelen?
2. Overdracht van leerkracht naar 4YT (incl. schoolwerk)
3. Aanmaak van een portfolio per kind en instroom in het programma
4. Tussentijdse voortgang
5. Evaluatie en warme overdracht 4YT naar leerkracht

Onze vakantiecampus in het kort:​

 • Volledig gesubsidieerd en gericht aanbod voor uw leerlingen​
 • Inlopen van leer- en/of ontwikkelachterstanden​
 • Bekwame, betrokken en gemotiveerde begeleiding van uw leerlingen​
 • Ontwikkeling in taal, rekenen en/of andere vakken​
 • Versterking van sociaal-emotionele vaardigheden én studievaardigheden​

Meer informatie?

Om gebruik te kunnen maken van onze VakantieCampus in het schooljaar 2020/2021 dient de subsidie-aanvraag ingediend te zijn tussen 15 april t/m 2 mei 2021. Als hierna nog middelen resteren, wordt er een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 tot en met 13 juni 2021. Deze subsidie-aanvraag kan gedaan worden door uw schoolbestuur bij het ministerie van OC&W. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunnen wij u hierover uitgebreid adviseren.

Wilt u meer weten over onze VakantieCampus en wat wij kunnen betekenen in de leerachterstanden van uw leerlingen?​ Neem dan gerust contact op met Wendy Portier via 06 817 051 52 of per mail aan wendy@4youngtalent.nl