BIJLES

Extra ondersteuning of uitdaging

Heeft uw kind misschien een extra steuntje in de rug nodig bij het schoolwerk of is alleen thuis zijn na school niet echt ideaal? Tijdens de bijlessen voor groep 7 en 8 helpen wij uw kind verder op weg. Of het nu gaat om het bieden van meer uitdaging, een fijne plek na school of juist het inlopen van een achterstand. 4YoungTalent stelt de behoefte van uw kind centraal. We spijkeren kennis bij en bouwen (meer) zelfvertrouwen op.

Individuele trajecten

4YoungTalent stippelt voor ieder kind een route uit. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de capaciteiten en persoonlijke wensen van ieder kind. Gedurende de afgesproken periode volgt hij of zij minimaal één bijles per week. Afspraken en vorderingen houden we bij in ons talentenvolgsysteem. Periodiek vindt er een evaluatie van de voortgang plaats.

Meer informatie of inschrijven?