PERSONAL STUDYCOACHING

Focus op succeservaringen

Soms heeft uw kind baat bij individuele begeleiding of coaching. Het zit er wel in, maar op school komt het er niet uit. Scholen en organisaties sturen te vaak op dingen die niet goed gaan. 4YoungTalent focust liever op succeservaringen. We stellen het ‘talentdenken’ centraal. We stimuleren het zelfvertrouwen waardoor ook de zin groeit om minder ontwikkelde vaardigheden te trainen.

Soepele overgang naar het voortgezet onderwijs

Succesvol en met plezier de basisschool afsluiten. En instromen in het middelbaar onderwijs op het niveau dat past bij je kind. Dat is de uitdaging die 4YoungTalent aangaat. Onze aanpak reikt verder dan de vakinhoudelijke ondersteuning. Samen werken we intensief aan zaken als werkhouding, motivatie, plannen en ‘leren leren’. Zo plaveien we samen de weg naar het voortgezet onderwijs.

Individuele trajecten

4YoungTalent stippelt een individueel traject voor uw kind uit. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de capaciteiten en persoonlijke wensen van uw kind. Gedurende de afgesproken periode volgt hij of zij minimaal één contactmoment per 2 weken. Afspraken en vorderingen houden we bij in ons talentenvolgsysteem. Periodiek vindt er een evaluatie plaats.

Meer informatie of inschrijven?

Heeft uw kind baat bij individuele begeleiding? Neem contact met ons op.