BIJLES Voortgezet onderwijs

Extra ondersteuning

Zit uw kind op de middelbare school en is er net dat ene vak dat niet zo lekker loopt? Of kost de voorbereiding op toetsen extra veel moeite? 4YoungTalent helpt uw kind verder op weg. Tijdens onze bijlessen gaan we aan de slag met opgelopen achterstanden en spijkeren we kennis bij. Onze aanpak gaat een stap verder dan de vakinhoudelijke ondersteuning alleen. Samen werken we ook aan zaken als werkhouding, plannen en de juiste leermethode. Zo groeit het zelfvertrouwen, wat vaak resulteert in betere cijfers.

Individuele trajecten

4YoungTalent stippelt voor ieder kind een individueel traject uit waarbij het doel afhankelijk is van de persoonlijke situatie. Dit kan overgaan naar de volgende klas zijn of een diploma halen dat past bij het niveau. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de capaciteiten en persoonlijke wensen van ieder kind. Gedurende de afgesproken periode volgt hij of zij minimaal één bijles per week. Afspraken en vorderingen houden we bij in ons talentenvolgsysteem. Periodiek vindt er een evaluatie plaats.

Bijles i.c.m. studiebegeleiding

Bijles is alleen effectief als uw kind ook thuis aan de slag gaat met de stof die is behandeld tijdens de bijles. Soms is hier thuis niet de ruimte voor. We bieden daarom ook de mogelijkheid om direct na de bijles bij ons een uur met de stof aan de slag te gaan. Dit met als doel dat de stof beter beklijft.

Meer informatie of inschrijven?