Privacy verklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Stichting 4YoungTalent, hierna genoemd 4YT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 4YT, en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens aan 4YT verstrekt. 4YT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gegevens
categorieën  
Inhoud gegevens (kind, klant en personeel)
Personalia
 
BSN-nummers, naam en voornaam Adresgegevens en
telefoonnummers en andere eventuele gegevens ten
behoeve van de communicatie met betrokkene. Geslacht Geboortedatum en plaats Gezinssamenstelling. Begin eneinddata overeenkomsten. Huisarts, tandarts en relevante medische gegevens, Schooladressen  
Financiële
gegevens
Betalingen en eventuele correspondentie hierover  
Overige
gegevens
Geanonimiseerde data verkregen via het plaatsen van
cookies bij websitebezoek Gezinsinformatie die
betrekking hebben tot de dienstverlening  
Klachten-
registratie
Naam van de klager en aard van de klacht. Data van
binnenkomst. Weergave van benadering, opvolging en
resultaat. Correspondentie m.b.t. de klacht.  
Ongevallen
registratie
Naam van de persoon een aard van het ongeval. Data vanbinnenkomst. Weergave van benadering, opvolging en
resultaat. Correspondentie m.b.t. het ongeval  
Ontwikkelings-
en psycholo
gische
gegevens
Voorgeschiedenis, informatie m.b.t. dagritmes en
interessegebieden. Onderzoeken, testgegevens en
evaluatieverslagen. Correspondentie m.b.t.
ontwikkelingsgegevens en psychologische adviezen,hulpverleningscontacten en van externe verkregen
informatie met betrekking tot betrokkenen.  

Waarom 4YT gegevens nodig heeft

4YT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden, om door u gevraagde informatie schriftelijk toe te kunnen zenden of om sollicitaties in behandeling te nemen.

Daarnaast kan 4YT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het aanbieden van de dienstverlening studiebegeleiding en talentenontwikkeling. Verdere doelen van waarvoor 4YT uw persoonsgegevens verzameld zijn in te zien in ons privacybeleid.

Bewaartermijn van de gegevens

4YT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen van de verstrekte gegevens zijn vastgelegd en in te zien in ons privacybeleid.

Externe gegevensverwerkers

4YT versterkt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak van een overheidsorgaan.

Met externe gegevensverwerkers zijn verwerkersovereenkomsten vastgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679).

Website bezoek

Op de website van 4YT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistieken van mijndomein, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden niet gebruikt om de werking van de website van 4YT te verbeteren en worden na een bepaalde tijd automatisch weer verwijderd.

Google analytics

4YT maakt geen gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruiker de website gebruiken en hoe effectief AdWords-advertenties van 4YT bij google zoekresultaat pagina’s zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@skdh.nl.

U heeft het recht om gegeven toestemmingen in te trekken. U kunt een verzoek tot intrekking toestemming sturen naar fg@skdh.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken tijd op uw verzoek reageren.

Beveiligen

4YT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van 4YT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van/door 4YT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met 4YT via fg@skdh.nl.

www.4yougtalent.nl zijn de websites van 4YT.

4YT is als volgt te bereiken:

Stichting 4YoungTalent

Korvetstraat 67

1784 MP Den Helder

KvK nummer: 859087190

Telefoonnummer: 06-41547323

Email: info@4youngtalent.nl