Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Stichting 4YoungTalent, hierna genoemd 4YT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 4YT, en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens aan 4YT verstrekt. Klik op de link hieronder voor het lezen van de gehele privacyverklaring.