TARIEVEN

Huiswerkbegeleiding (per 2 aaneengesloten uren)

Tarieven schooljaar 2022-2023 *
1 middag per week € 124
2 middagen per week€ 178
3 middagen per week€ 231
4 middagen per week€ 285
5 middagen per week€ 323
* tarieven zijn per maand

Huiswerkbegeleiding inclusief 1 uur bijles

Tarieven schooljaar 2022-2023 *
1 middag per week € 156
1 middag per week
op examenniveau*
€ 172
* tarieven zijn per maand

(Online) Bijles

Tarieven schooljaar 2022-2023 *
1 uur per week€ 113
1 uur per week op
op examenniveau*
€ 129
* tarieven zijn per maand

*) 5Havo, 5/6 VWO, MBO niveau 3/4

Individuele studiebegeleiding / Traject ‘Jouw toekomst in beeld’

Tarieven schooljaar 2022-2023
Intake + 4 sessies
Losse sessies per uur
€ 243
€ 58

Gezinskorting
Wanneer er meer kinderen uit één gezin gebruik maken van 4YoungTalent, dan geldt er een gezinskorting van 5%.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 25. Bij inschrijving vóór 15 juli van het daarop volgende schooljaar wordt geen inschrijfgeld berekend.

Niet-goed-geld-terug-garantie
Wij geloven in de kwaliteit en de kracht van onze dienstverlening. Daarom geldt voor de proefperiode van 2 weken een ‘niet-goed-geld-terug-garantie’. 

Opzegtermijn en betaling
De opzegtermijn voor studiebegeleiding en bijlessen bedraagt één maand, te rekenen vanaf de eerste van de maand. Dit met uitzondering van de laatste maand van het schooljaar en bij aanvang. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

Facturering
Facturering geschiedt rond de 15e van de maand, een keer per periode. Bij betaling van het totale jaarbedrag ineens vooraf geldt een kortingspercentage van 5%.

Zonder winstoogmerk
4YoungTalent is een stichting zonder winstoogmerk. Hierdoor kunnen wij onze diensten ruim 20% goedkoper aanbieden dan gemiddeld gebruikelijk in de branche.

Bepaling maandtarief
Het tarief van de studiebegeleiding is een jaartarief verdeeld in 10 gelijke betalingstermijnen van september tot en met juni van het volgend kalenderjaar. Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die in het voortgezet onderwijs in deze regio gelden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar met 38 weken (werkelijk 40 weken) van 5 dagen. Een vakantieperiode of een feestdag in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief.