OVER ONS

4YoungTalent is opgericht vanuit onze passie voor jongeren en hen te helpen hun talenten te ontplooien. We weten zelf hoe belangrijk het is om te doen waar je gelukkig van wordt. Je passie te volgen. Want als je je passie volgt, benut je ook je talent.

Plezier hebben in wat je doet. Nieuwe dingen leren. De meeste jongeren hebben meer talent dan ze denken. We weten zelf maar al te goed hoe het is om niet datgene te doen waar je echt gelukkig van wordt en je passie te volgen. Want vaak als je je passie volg, benut je ook je talent. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er nou eenmaal ook dingen zijn die daarbij komen kijken. 

Na schooltijd stimuleert 4YoungTalent jongeren om zich te ontplooien en hun capaciteiten te benutten. We kijken naar wat goed gaat. Talentdenken noemen we dat. De meeste jongeren hebben meer talenten dan ze denken.

4YoungTalent werkt bewust in kleine groepjes (max. 8 personen) om zo persoonlijke aandacht te garanderen.

De kracht van verbinden

Samenwerken en gebruikmaken van elkaars talenten: dat is de toekomst. In een complexe wereld kun je niet alles alleen. Verbinden is het sleutelwoord om de kwaliteit te leveren die past bij deze moderne tijd. Zo zoeken we actief verbinding tussen tieners, ouders(s)/verzorger(s) en de school. Daarbij werken we nauw samen met andere professionals. Denk aan coaches, (ortho)pedagogen en remedial teachers in de regio.

4YoungTalent geeft talent de ruimte. Bij de selectie van onze partners letten we vooral op passie, specifieke kwaliteiten en de kans op kruisbestuiving. Door samen te werken, zijn we in staat om de juiste kwaliteit te leveren.

Wat doe je met je talent?

Zonder diploma heb je minder kansen op de arbeidsmarkt. Talent alleen is niet voldoende meer. De vraag is: wat doe je met je talent? Ben je bereid om je zelf 100% in te zetten? Als je volmondig ‘Ja’ zegt, willen de professionals van 4YoungTalent je graag vooruit helpen. Samen verleggen we grenzen. En zorgen we ervoor dat je doelen stelt en bereikt. Passie is daarvoor een goede graadmeter. Als je voor je passie kiest, kies je vaak ook voor je talent.

Meer informatie?

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Neem contact met ons op. We gaan graag in gesprek wat we voor uw kind kunnen betekenen.